Ceatec Sweden AB

Atlas Copco

Kvävgasgeneratorer & Kompressorer

I ett samarbete med Fyhrs Tryckluftservice i Norrköping och i överenskommelse med Atlas Copco säljer Ceatec N2-Generatorer och tryckluftkompressorer till elektronikindustrin i hela Sverige.

Varför välja en Atlas Copco N2-generator av modellserie NGP+ eller NGP?

  • Vi har erfarenhet av kvävgasgeneratorer för selektivlödning sedan 2005.
  • Minsta miljöpåverkan genom låg energiförbrukning och då bäst i kombination med Atlas Copco kompressor.
  • Bästa servicetillgänglighet runt i hela landet, gäller både före och efter garantitidens utgång.

Hur beräknar man elkostnaden för att producera 1m3 nitrogen:

  • För en Atlas Copco varvtalsstyrd skruvkompressor (serie GA 7-110 VSD+FF) är energiförbrukningen att producera 1m3 tryckluft 0,09-0,11 kWh.
  • Beroende på valet av kvävgasgenerator (storlek/serie GNP+ eller GNP) så skiljer sig riktvärdet för luftfaktor något, men ca 5,5 vid 50ppm renhet.
  • Enligt en uppskattning betalar ni 0,60 :- / kWh. Energikostnaden ligger då per kbm tillverkad kvävgas på ca 0,33 SEK.