Ceatec Sweden AB

Atlas Copco

Bästa lönsamhet och miljövinst med Atlas Copco kvävgasgeneratorer

Med kvävgasgeneratorer tillverkas egen kvävgas. Reducerar produktionskostnaden för löd-processer där kvävgas är nödvändigt.

Energiförbrukning vid egen tillverkning av kvävgas är ca 0,46 KWh/kbm, avser gas till selektivlödning (50ppm), till SMD-lödning ca 0,39 KWh/kbm (200ppm). Detta att jämföra med tillverkning av flytande kväve, där energiförbrukningen omräknat i gasform är ca 0,75 KWh/kbm. En annan miljövinst är reducering av CO2 utsläpp, då transporter av flytande kväve försvinner.

Vi hjälper er för att beräkna rätt storlek av anläggning, komplett med kompressor, tryckkärl, filter och kvävgasgenerator.
Vi jobbar tillsammans med Fyhrs Tryckluftsservice i Norrköping, som är Atlas Copco främsta installatör av kompressorer och kvävgasgeneratorer. Tillsammans är vi ett oslagbart team som offererar och installerar ert kvävgasbehov i hela Sverige.
Vi utför framtida service på er anläggning, eller genom er lokala Atlas Copco representant om så önskas.